Warning: fopen(/home/mitrogon/public_html/t3-assets/0fb1d918a4252b05862ed5f445bd7362txt): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/mitrogon/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 324
Mitrogonia - Εισηγήσεις της Κίνησης προς Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής

Οι τελευταίες ειδήσεις της κίνησης μας...

Εισηγήσεις της Κίνησης προς Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής

ΠΡΟΕΔΡΟ & ΜΕΛΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ της ΒΟΥΛΗΣ

Καταθέτουμε ενώπιον της Επιτροπής σας τις εισηγήσεις μας προς επίλυση όχι μόνο της διαχρονικά εγκληματικής αμέλειας εις βάρος των εκ μητρογονίας προσφύγων όπως τις βιώνουμε έντονα και καθημερινά μέσα από τον αγώνα που διεξάγουμε από το 2005 για να πείσουμε για το αυτονόητο, αλλά και γενικότερα της προσφυγικής πολιτικής.    Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε πώς προτίθεστε να εφαρμόσετε αυτές τις εισηγήσεις δίνοντάς μας για το κάθε θέμα ξεχωριστά την χρονική περίοδο επίλυσης του χωρίς ατέρμονες συζητήσεις/μελέτες/συναντήσεις.  (βλέπε Υπόμνημα μας ημερ. 13.9.2006 και επιστολές μας ημερ. 9.7.2011 και 13.10.2012):  


1.    Άρση της παραβίασης της Αρχής της Ισότητας σημαίνει την αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα και στους εκ μητρογονίας πρόσφυγες μετατρέποντας το Πιστοποιητικό Εκτοπισμένου Δυνάμει καταγωγής σε Προσφυγική Ταυτότητα ώστε να εγγράφονται και τα παιδιά μας στον Κατάλογο των Προσφύγων που διατηρείται στο Αρχείο Πληθυσμού, δίνοντας τους το δικαίωμα επιστροφής και επανεγκατάστασης. Ζητούμε από την Κυπριακή Δημοκρατία να διατηρήσει το ποσοστό (40%) των προσφύγων του 1974 στον πληθυσμό μέχρι την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος και όχι να μειώνει τους πρόσφυγες (αναλογία πληθυσμού).

2.    Να τροποποιηθεί το εδάφιο 107 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου 141/(Ι)2002 με πρόταση Νόμου από την Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής (επισυνάπτουμε μελέτη ημερ. Μάρτιος 2012)

3.    Προσφυγόσημο:  Οι εισπράξεις από το προσφυγόσημο 1974 να είναι προς όφελος του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και όχι του πάγιου ταμείου της Δημοκρατίας (έσοδα 1.5εκ ευρώ ετησίως).

4.    Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών: 3 Μαΐου 2011 εξαγγελίες Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για ίση μεταχείριση των εκ μητρογονίας προσφύγων: είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ολιγωρία και εσκεμμένη «εκκρεμότητα».  Στη συνεδρία της 21ης Μαρτίου 2012 η θέση μας ήταν όπως το θέμα της ίσης μεταχείρισης των εκ μητρογονίας προσφύγων,  να μην περιληφθεί στο σύνολο των όποιων άλλων τροποποιήσεων του Φορέα, αλλά να κατατεθεί ξεχωριστά και μεμονωμένα και  αφού σύσσωμη η Επιτροπή σας είναι ξεκάθαρα υπέρ της άρσης της συγκεκριμένης αδικίας,  θα ψηφιζόταν άμεσα και από την Ολομέλεια – δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε.  Έχουν παρέλθει 17 μήνες από τις εξαγγελίες του Προέδρου και 7 μήνες από την αναβληθείσα συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή σας.

5.    Όσον αφορά τις χορηγίες για τους εκτοπισμένους/πρόσφυγες της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκατάστασης Εκτοπισμένων έχει γίνει ένα πρώτο βήμα, σε συνεχή διαβούλευση με την Κίνηση Προσφύγων & Εκτοπισμένων Μανάδων να αποφασιστεί πώς θα προχωρήσει και να  εφαρμοστεί η στεγαστική χορηγία και το επίδομα ενοικίου  ώστε δικαιούχοι να είναι και τα παιδιά των προσφύγων μανάδων. 

6.    Εκλογές της ΠΕΠ και η εγγραφή των εκ μητρογονίας στους καταλόγους της ΠΕΠ.  Να διεξαχθούν με τις Προεδρικές εκλογές 2013 όπως άλλωστε μας διαβεβαίωναν διαχρονικά.   Σε περίπτωση που αυτό δεν θα υλοποιηθεί στον επόμενο διορισμό των μελών της ΠΕΠ από το Υπουργικό Συμβούλιο, η Κίνηση Προσφύγων & Εκτοπισμένων Μανάδων θα συμμετέχει στο Δ.Σ. της ΠΕΠ.

7.    4η Διακρατική Προσφυγή Κύπρου v Τουρκίας Μάιος 2001 (Νο.25781/94) επισυνάπτουμε επιστολή από Γενικό Εισαγγελέα – τι προτίθεστε να πράξετε;

8.    Μελέτη του Πανεπιστημίου Κύπρου Μάρτιος 2000 για τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών – το κράτος θα έπρεπε να επιδιώκει την πραγματική Ισότιμη Κατανομή των Βαρών όπως άλλωστε εισηγείται και η μελέτη.  Πολύ σημαντικά είναι και τα στοιχεία που αναφέρει για το 2000 ότι η συνολική συσσωρευμένη οικονομική απώλεια ανέρχεται στα 7,5 δισεκατομμύρια ΛΙΡΕΣ ΚΥΠΡΟΥ, τα δε οφέλη(;!) που είχαν οι εκτοπισμένοι και παθόντες ανέρχονται συνολικά στα 3.1 δισεκατομμύρια ΛΙΡΕΣ ΚΥΠΡΟΥ.  Συνεπώς ένα ποσό της τάξης των 4,4 δισεκατομμυρίων ΛΙΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (το 2000) είναι κόστος που έχει προκαλέσει η τουρκική εισβολή και κατοχή και το έχουν υποστεί εξ΄ολοκλήρου οι εκτοπισμένοι και παθόντες από αυτήν.  Αν λοιπόν προσθέσουμε άλλα 10 χρόνια σε αυτά τα νούμερα και τα μετατρέψουμε σε Ευρώ βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η κοινωνία/πολιτεία οφείλει προς τους πρόσφυγες/εκτοπισμένους και παθόντες.  Η δε υπεραξία της γης στις ελεύθερες περιοχές είναι αποτέλεσμα της απώλειας πρόσβασης/εκμετάλλευσης της κατεχόμενης περιουσίας και η οποία ποτέ δεν φορολογήθηκε ποτέ.  Με βάση τη μελέτη το κόστος για ίση κατανομή των βαρών αντιστοιχούσε για κάθε κύπριο που ζει στις ελεύθερες περιοχές 400 λίρες ετησίως!

9.    Η Κίνηση δεν συμφωνεί να πωλείται η κατεχόμενη περιουσία μέσω της «παράνομης επιτροπής» στην Τουρκία ΟΜΩΣ θα πρέπει η Κυβέρνηση να προτείνει θεραπεία ή/και αντιστάθμισμα για να αποφεύγετε αυτή η διαδικασία. Από τη μια η μη αναγνώριση των εκ μητρογονίας προσφύγων, από την άλλη η μη αναγνώριση των περιουσιών μας και τώρα η Τρόϊκα προτρέπει τους ιδιοκτήτες που έχουν κατεχόμενη περιουσία σε αυτή την άθλια εκμετάλλευση.   Η Κίνηση Προσφύγων & Εκτοπισμένων Μανάδων προτείνει τις εξής θεραπείες:  (α) να αναγνωριστούν  οι κατεχόμενες περιουσίες από τις εμπορικές τράπεζες και τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, (β) η κυβέρνηση να αναλάβει τις περιουσίες δίνοντας αντιστάθμισμα για την απώλεια χρήσης και εκμετάλλευσης στους κατόχους της, (γ) να ενταχθούν οι εκ μητρογονίας πρόσφυγες στο σχέδιο επιχορήγησης πρώτης κατοικίας σε διαφορετική περίπτωση να διαγραφούν τα δάνεια τους από τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

10.    Και αφού  το Μνημόνιο στη σελίδα 10 παράγραφο 2.13 6η γραμμή η Τρόϊκα εισηγείται μείωση κατά 35 εκατ. στο συνολικό κόστος των στεγαστικών προγραμμάτων της κυβέρνησης ενσωματώνοντας σε αυτό το κονδύλι και την στήριξη στους πρόσφυγες, γιατί το ΥΠΕΣ  έβγαλε το κονδύλι στα 55 εκ. ευρώ;  Θεωρούμε ότι το κονδύλι για τους πρόσφυγες δεν έπρεπε να τύχει διαπραγμάτευσης με την τρόϊκα.

11.    Γιατί στην απογραφή πληθυσμού τον Οκτώβριο του 2011 δεν καταγράφηκαν οι πρόσφυγες; Ποια είναι η θέση σας; (επιστολές μας προς Στατιστική Υπηρεσία ημερομ. 31.8.2009, 27.12.2009),


Εμείς είμαστε μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος, εμείς υπεστήκαμε το βάρος όλο της εισβολής και της κατοχής, εμείς χάσαμε τις περιουσίες μας, εμείς χάσαμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους, σκορπιστήκαμε και χάθηκε η συνοχή του κοινωνικού ιστού.

Η ταυτότητα μας

Με αφορμή λοιπόν την κατάφωρη αδικία εις βάρος μας ιδρύσαμε Σωματείο με το όνομα «ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΜΑΝΑΔΩΝ για την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των ιδίων και των παιδιών τους». Έδρα του Σωματείου μας είναι η Λευκωσία και καλύπτει παγκύπρια όλες τις εκτοπισμένες μανάδες. Το Σωματείο μας είναι αυστηρά ακομμάτιστο. ΟΙ...

Read more

Η ιστορία μας

Το 2004 υπέβαλα αίτηση για εγγραφή των παιδιών μου στην προσφυγική μου ταυτότητα. Μετά από 1 μήνα μου επιστρέφουν την ταυτότητα της εκτοπισμένης οικογένειας χωρίς οικογένεια αλλά ατομική. Θύμωσα. Στην παράκληση μου να δοθούν εξηγήσεις πήρα την αποστομωτική απάντηση: «Αφού κυρία μου ο σύζυγος σου δεν είναι πρόσφυγας πώς θα...

Read more

Το όραμα μας

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Μια Ελεύθερη Πατρίδα Με Ελεύθερους Ανθρώπους Με κατοχυρωμένα Ανθρώπινα Δικαιώματα για Όλους Με Ίσα Δικαιώματα για Άνδρες και Γυναίκες Μια Πατρίδα: Δίχως Τουρκική Κατοχή Δίχως Πρόσφυγες και Εκτοπισμένους Δίχως Τούρκους Εποίκους Δίχως Ξένους στρατούς και Εγγυήσεις Δίχως παρεκκλίσεις από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο

Read more