Warning: fopen(/home/mitrogon/public_html/t3-assets/08922e132766576bd01d4539e9722ee3txt): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/mitrogon/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 324
Mitrogonia - Πληροφορίες

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΕ ΘΕΜΑ:

(α)  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 (Αρ.Φακ. 23.01.055.019.2014)
(β) Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροπ.) Νόμος του 2014 (Αρ.Φακ. 23.01.055.020.2014)

Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΜΑΝΑΔΩΝ  μετά από το γραπτό μας αίτημα για συμμετοχή στη συζήτηση  κλήθηκε στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικών διότι θεωρούμε ότι τα πιο πάνω θέματα είναι ύψιστης και ηθικής σημασίας για εμάς.

Επισυνάπτεται το υπόμνημα

 

Attachments:
Download this file (Υπόμνημα.pdf)Υπόμνημα.pdf[ ]420 kB

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ΣΩΜΑΤΑ ΝΑ ΑΡΕΙ ΤΗΝ ΔΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΗ ΦΑΛΛΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ

Για του λόγου το αληθές
ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Η διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών προσφύγων, η άνιση μεταχείριση και η συνεχιζόμενη αδικία που υπόκεινται οι εκ μητρογονίας πρόσφυγες αλλά και η δράση/παρέμβαση της  ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΜΑΝΑΔΩΝ , τα τελευταία 8 χρόνια, έχει προκαλέσει την αντίδραση και τις έντονες παρατηρήσεις των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης,  προς την Κυπριακή Δημοκρατία ως ακολούθως:

30.05.2006: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
CEDAW/C/CYP/CO/5 σελίδα 6 παράγραφος 32.

22.05.2009: ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL Committee on Economic, Social and
Cultural Rights E/C.12/CYP/CO/5 σελίδα 3 παράγραφος 12. 

08.06.2009: DOC.11942 – PARLIAMENTARY ASSEMBLY COUNCIL OF EUROPE “Europe’s forgotten people: protecting the human rights of long-term displaced persons” σελίδα 13 παράγραφος 70.

04.12.2009: GENERAL ASSEMBLY Human Rights Council – Universal Periodic Review
A/HRC/WG.6/6/L.6 - παρατηρήσεις 35 χωρών. 
Η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύτηκε να απαντήσει τον Μάρτιο 2010 ως προς τους εκ μητρογονίας πρόσφυγες.

04.01.2010: GENERAL ASSEMBLY Human Rights Council – Universal Periodic Review
A/HRC/13/7 Report of the Working Group on the UPR.

15.3.2010: GENERAL ASSEMBLY Human Rights Council – Universal Periodic Review
A/HRC/13/7 Add.1 - σελίδα 2 «Β»  Η Κυπριακή Δημοκρατία  δεσμεύεται  να συμμορφωθεί στις παρατηρήσεις των Επιτροπών των Ηνωμένων Εθνών με οδηγίες της Κυβέρνησης.

02.05.2010: GENERAL ASSEMBLY Human Rights Council A/HRC/13/24 γίνεται και εδώ αναφορά στο κεφάλαιο «Διάκριση» στη σελίδα 7 και παραγ. 19 και 20.

Ιούνιος 2012: σελίδες 17,18,19 παρέμβαση της  ΚΙΝΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΜΑΝΑΔΩΝ- Universal Periodic Report (UPR)
http://www.upr-info.org/followup/assessments/session18/cyprus/MIA-Cyprus.pdf

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η ιστοσελίδα της ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αναφέρει ότι:
www.law.gov.cy/Law/lawoffice.nsf/dmlconventionsandothertexts_gr/dmlconventionsandothertexts_gr?OpenDocument.
Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όλα τα Πρωτόκολλα της, (συνολικά 14 Πρωτόκολλα) περιλαμβανομένου του Πρωτοκόλλου Αρ.12 που διευρύνει την προστασία της Σύμβασης σε θέματα διακρίσεων (βλ. «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑ ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ», «Συμβούλιο της Ευρώπης»).  Έχει επίσης κυρώσει όλες τις άλλες συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, και των Ηνωμένων Εθνών (βλ. «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑ ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ», «Ηνωμένα Έθνη») . Οι εν λόγω συμβάσεις έχουν αυξημένη ισχύ έναντι οποιουδήποτε ημεδαπού νόμου, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 169 του Συντάγματος.
Από την ίδια ιστοσελίδα διαβάζουμε και το εξής, ο Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημιουργήθηκε και άρχισε να λειτουργεί στη Νομική Υπηρεσία το 2004, και είναι στελεχωμένος από νομικούς λειτουργούς της Υπηρεσίας που είναι γνώστες της νομολογίας του ΕΔΑΔ και των διαδικασιών του, και των διαφόρων θεμάτων/νομολογίας που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα στα πλαίσια διεθνών συμβάσεων/συνθηκών(!!!;;;)
www.law.gov.cy/Law/lawoffice.nsf/dmlhumanrights_gr/dmlhumanrights_gr?OpenDocument
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον Ν.11(ΙΙΙ)/2002 ο οποίος επικύρωσε το 12ο Πρωτόκολλο καθιστώντας το αναπόσπαστο μέρος της Κυπριακής νομοθεσίας (Επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ.3595/19.4.2002)


02.05.2008: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τον Ν.18(Ι)/2008 «Νόμος που προνοεί για την εφαρμογή της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και στην παροχή αυτών». Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/113ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες  και στην παροχή αυτών».


27.12.2009: Από το 1974 μέχρι σήμερα, 36 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, κατοχή και του βίαιου εκτοπισμού μας ΔΕΝ έγινε καμία μελέτη για τον πραγματικό αριθμό των προσφύγων.  Η Στατιστική Υπηρεσία αρκέστηκε να ετοιμάσει εκτιμήσεις για την εξέλιξη του αριθμού των προσφύγων το 1994 (Στ.&Ερ.589/1) κατόπιν οδηγιών του τότε Υπουργού των Οικονομικών.  Οι εκτιμήσεις αυτές δεν μπορούν να επαληθευτούν από την Στατιστική Υπηρεσία (έχουμε στο αρχείο μας ΟΛΕΣ τις επιστολές που λάβαμε ή/και στείλαμε στην Στατιστική Υπηρεσία).  Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΜΑΝΑΔΩΝ απέστειλε επιστολή στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών με εισήγηση όπως στην επικείμενη Απογραφή Πληθυσμού το 2011 να περιληφθεί και το στοιχείο αυτό.  Η απάντηση της Στατιστικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι δεν έχει οδηγίες για συμπερίληψη οποιωνδήποτε επιπρόσθετων ερωτημάτων. Οι ερωτήσεις που προγραμματίζεται να συμπεριληφθούν στην επόμενη Απογραφή είναι αυτές που καθορίζονται από τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωση(!;).

Όταν το 2005 ιδρύθηκε η ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΜΑΝΑΔΩΝ για να πείσει για το αυτονόητο η πολιτεία αναγνώρισε ότι υπάρχει η αδικία, δρούσε όμως αμήχανα χωρίς φυσικά να ικανοποιεί το αίτημά μας.  Και επειδή θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματά μας προσφύγαμε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο απόρριψε την προσφυγή μας (Αρ. Υπόθεσης 952/06). Στην προσφυγή 952/06 το Ανώτατο Δικαστήριο αναγνώρισε ότι υπάρχει δυσμενής διάκριση αναφορικά με τους εκ μητρογονίας πρόσφυγες ΑΛΛΑ ανάφερε ότι ΔΕΝ μπορεί το Ανώτατο Δικαστήριο να «διορθώσει αυθαίρετες παραλείψεις του νομοθέτη» γιατί σε μια τέτοια περίπτωση θα υπάρξει σύγκρουση εξουσίας! 

Τον Ιούλιο του 2009 147 μέλη της ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΜΑΝΑΔΩΝ προσέφυγαν  στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


Με εκτίμηση,
Μαρκέλλα Ησαϊα-Τσιάκκα
Πρόεδρος