Warning: fopen(/home/mitrogon/public_html/t3-assets/0cc7c20bc453206bf32d86ab50de4761txt): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/mitrogon/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 324
Mitrogonia - ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ, ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2005

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ, ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2005

 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ, ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2005

 

 

Συνοπτικός

τίτλος.

    46(I) του 2005

  141(I) του 2005.

  

 

 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμο του 2005 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται ως οι περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμοι του 2005 έως 2011.

 

Τροποποίηση

του άρθρου 2

του βασικού

νόμου.

 

 

 

141(I) του 2002

  65(I) του 2003

  76(I) του 2003

  62(I) του 2004

  13(I) του 2006

123(I) του 2007.

 

 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση σ΄ αυτό, μετά τον ορισμό «εκτοπισθείς» του ακόλουθου νέου ορισμού:

 

«”εκτοπισθείς εκ μητρογονίας” σημαίνει πρόσωπο, του οποίου η μητέρα κατέχει ταυτότητα εκτοπισθείσας, και το ίδιο κατέχει πιστοποιητικό εκτοπισμένου δυνάμει καταγωγής, που εκδίδεται σύμφωνα με τους περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμους του 2002 έως 2007.».

 

 

 

 

Αντικατάσταση

του άρθρου 7

του βασικού

νόμου.

 

3.   Το άρθρο 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο 7:

 

 

«Δικαιούχοι στεγαστικής βοήθειας.

7. (1)  Η Επιτροπή είναι δυνατό να εγκρίνει τη χορήγηση οποιασδήποτε από τις στεγαστικές βοήθειες που περιγράφονται στο άρθρο 8 του παρόντος Νόμου σε -

 

(α) εκτοπισθέντα·

 

(β) τουρκόπληκτο, νοουμένου ότι δεν απέκτησε

     κατοικία σε περιοχή που ελέγχεται από τη

     Δημοκρατία· ή

 

(γ) παθόντα ή παθούσα που είναι –

 

 

 

(i)       χήρα ή τέκνο πεσόντος·

 

(ii)     γονέας άγαμου πεσόντος ή αδελφή άγαμου   πεσόντος, της οποίας ο πεσών αποδεδειγμένα ήταν προστάτης·

 

(iii)    σύζυγος ή τέκνο αγνοουμένου·

(iii)      γονέας άγαμου αγνοουμένου ή αδελφή, της οποίας ο άγαμος αγνοούμενος αποδεδειγμένα ήταν προστάτης

 

(iv)       ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας 40% ή    μεγαλύτερο:

 

   Νοείται ότι ο Υπουργός δικαιούται να    εγκρίνει παραχώρηση στεγαστικής βοήθειας σε ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας από 30% - 39%, μετά από εισήγηση της Επιτροπής˙

 

(v)      τέκνο ανάπηρου με ποσοστό αναπηρίας 50   % ή μεγαλύτερο.

 

 

 

(2)  Από την 1η Ιανουαρίου 2012, η Επιτροπή είναι δυνατό να εγκρίνει τη χορήγηση, σε εκτοπισθέντα εκ μητρογονίας, της στεγαστικής βοήθειας, που προνοείται στις παραγράφους (β) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου.

 

 

 

(3)  Κάθε δικαιούχος στεγαστικής βοήθειας, όπως ορίζεται στα εδάφια (1) και (2), πρέπει να είναι μόνιμα εγκατεστημένος στη Δημοκρατία και να πληροί τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

 

 

 

(4)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου -

 

 

 

 

 

(α)  «παθών» σημαίνει παθόντα σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμων του 1988 έως 2001, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ο οποίος κατέχει σχετική βεβαίωση από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων που ιδρύθηκε δυνάμει των εν λόγω Νόμων· και

 

(β)   «πεσών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμων του 1988 έως 2001, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.».

 

 

 

 

 

 

ΚΘ/ΕΚ/50.1994.Ν35.4


 

 

AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

 

 

Με το παρόν νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση του βασικού νόμου, έτσι ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2012, να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής εκτοπισθέντων εκ μητρογονίας σε ορισμένα από τα στεγαστικά σχέδια που ορίζονται ως στεγαστική βοήθεια με βάση το άρθρο 8 του βασικού νόμου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Πέτρος Κληρίδης

 

                                                                                     Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Αυγούστου 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ΕΚ