ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Μια Ελεύθερη Πατρίδα

Με Ελεύθερους Ανθρώπους
Με κατοχυρωμένα Ανθρώπινα Δικαιώματα για Όλους
Με Ίσα Δικαιώματα για Άνδρες και Γυναίκες

Μια Πατρίδα:
Δίχως Τουρκική Κατοχή
Δίχως Πρόσφυγες και Εκτοπισμένους
Δίχως Τούρκους Εποίκους
Δίχως Ξένους στρατούς και Εγγυήσεις
Δίχως παρεκκλίσεις από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο